رسم جدول در فتوشاپ

با کمک این فایل jsx می‌تونید داخل فتوشاپ یک جدول با تعداد ردیف‌ها و ستون‌های دلخواه رسم کنید.