یک سرویس شخصی در PHP جهت یادداشت‌برداری، ذخیره‌سازی ابری و اشتراک فایل

با کمک این فایل jsx می‌تونید داخل فتوشاپ یک جدول با تعداد ردیف‌ها و ستون‌های دلخواه رسم کنید.

جایگشت واژگان فارسی با جابجا کردن حروف صامت

‏qPad یک ویرایشگر ساده دوجهته برای ویندوز است.


A personal notetaking, cloud storage and file sharing service in PHP

Using this .jsx script file you can draw a table in Adobe Photoshop with desired rows and columns.

qPad is a simple standalone Unicode notetaking and text app for Windows.