ابر الوندسافت

یک سرویس شخصی جهت یادداشت‌برداری، ذخیره‌سازی ابری و اشتراک فایل


انتقال نمرات بین سیدا و Excel

آموزش انتقال نمرات بین سیدا و Excel و ساده‌ترین روش ثبت نمرات پودمانی


رسم جدول در فتوشاپ

با کمک این فایل jsx می‌تونید داخل فتوشاپ یک جدول با تعداد ردیف‌ها و ستون‌های دلخواه رسم کنید.


واژگشت

جایگشت واژگان فارسی با جابجا کردن حروف صامت


‫ویرایشگر متن qPad

‏qPad یک ویرایشگر ساده دوجهته برای ویندوز است.Alvandsoft Cloud

A personal notetaking, cloud storage and file sharing service


Draw a Table in Photoshop

Using this .jsx script file you can draw a table in Adobe Photoshop with desired rows and columns.


qPad Text Editor

qPad is a simple standalone Unicode notetaking and text app for Windows.